Flippa idrott

Att ”flippa idrottssalen” handlar om att eleverna får enkla hemuppgifter som förberedelse till en lektion, istället för det omvända. Själva läxan kan exempelvis bestå i att titta på en filmsnutt och svara på kontrollfrågor, att läsa igenom ett stycke eller att lyssna på ett ljudklipp.

Syftet är att eleverna ska komma förberedda till lektionen och att undervisningstiden därmed kan användas på ett effektivare sätt. Eleverna kan exempelvis titta igenom filmen så många gånger hen behöver för att förstå innehållet. Använder man frågor kan läraren på så sätt ta reda på vad eleverna behöver få mer undervisning i.

Med Zaption och EDpuzzle kan du använda och redigera Youtubeklipp för att visa eleverna önskat innehåll. Du kan när som helst i videoklippet lägga in ex: en öppen fråga, krystfråga, diskussionsfråga etc. Du kan även själv rita, lägga in bilder och text i det youtubeklipp som du arbetar med. Dela med eleverna, låt dem lösa uppgifterna och sedan samlas alla deras svar på din sida.

Skapa en egen kanalYoutube som du kan använda för att dela videoklipp till eleverna så att de kan titta på ett kort filmklipp och komma förberedda till kommande lektion. Du kan trimma, dela och kommentera filmklipp. Skapa egna filmklipp och ladda upp till din egen kanal. Filma elevers bedömningssituationer och dela med eleverna i ex: Google Classroom eller på annat sätt.

Med Explain everything kan du göra en skärminspelning vilket innebär att du spelar in allt det du gör på skärmen (skriver text, ritar, infogar symboler, bilder, webbsidor och filmer) samtidigt som du pratar och spelar in det du vill berättar om. Spela in presentationer eller introduktioner.

Google formulär använder du för att göra snygga frågeformulär som eleverna kan besvara via deras smartphone, surfplatta eller dator. Du delar länken till ditt frågeformulär och får alla elevernas svar samlade i ett google kalkylark.